ബോണ്‍സായ് : ശിഖരക്രമീകരണം


ചെടി ഒരു കുള്ളന്‍ മരത്തിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുവാന്‍ തായ്ത്തടിയുടേയും ശാഖകളുടേയും ക്രമീകരണം സഹായിക്കും. ശിഖരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ആകര്‍ഷകമാക്കുവാന്‍ നേര്‍ത്ത കമ്പി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്നു മാത്രം. ചെമ്പുകമ്പിയാണ് ഇതിന് ഉചിതം. ഇരുമ്പുകമ്പി തുരുമ്പെടുക്കും. ചെടിയുടെ നിശ്ചിത ആകൃതി അനുസരിച്ചു കമ്പികൊണ്ടു കെട്ടണം.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5342667