ബോണ്‍സായ് : അനുയോജ്യമായ ചെടികള്‍


ബോണ്‍സായിക്ക് അനുയോജ്യമായ ചെടികള്‍ക്ക് ഇനി പറയുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

  • ചെടിയുടെ തണ്ടു കടുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം. ആഴം കുറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളില്‍ ദീര്‍ഘകാലം വളരുന്നതിന് ഇതു സഹായിക്കും.

 

  • സാധാരണ കാണാറുള്ള മരങ്ങളുടെ തടിപോലെ ആകര്‍ഷണീയവും പ്രകൃത്യാ സൗന്ദര്യമുള്ളവയുമായിരിക്കണം. 

 

  • ചെടി വളര്‍ത്താനുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്‍റെ ആകൃതിയും വളര്‍ത്തുന്ന ചെടിയുടെ ആകൃതിയും തമ്മില്‍ ചേര്‍ച്ചയുണ്ടായിരിക്കണം. 

 

  • പൊക്കക്കുറവ്, കട്ടിയുള്ള തായ്ത്തടി, തടിച്ച അടിഭാഗം ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ നല്ല ബോണ്‍സായ് ആയി.

 

  •  ബോണ്‍സായ് വളര്‍ത്തിയെടുക്കുവാന്‍ യോജിച്ച ചെടികള്‍ ആല്‍മരം, പേരാല്‍, വേപ്പ്, മുള, കാഞ്ഞിരം, പനവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, കശുമാവ്, പുളി, പ്ലാവ്, മാവ്, സപ്പോട്ട, ചാമ്പ, നാരകം, നെല്ലി, മാതളം, പേര എന്നിവയാണ്.

karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5318491