മണ്ണ് : രാസവള ശുപാര്‍ശ റിപ്പോര്‍ട്ട്


മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ ഫലം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോറങ്ങളില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും.

മണ്ണു പരിശോധനാ കേന്ദ്രം......................................(പേര്)...................................അതോറിറ്റി നമ്പര്‍...................കൃഷിസ്ഥലത്തിന്‍റെ സര്‍വെ നമ്പര്‍ അഥവാ പേര് .................................................​

പരിശോധനാഫലം

 

പരി

ശോധനകള്‍

പി.എച്ച്. മണ്ണിന്‍റെ 

അമ്ല/ക്ഷാരസ്വഭാവ അളവ്

TSS/EC m mhos/cm

ലേയലവണത്തിന്‍റെ അളവ്

    ലഭ്യമായ രീതിയില്‍ ഉള്ള പ്രധാനമൂലകങ്ങള്‍    

ഓര്‍ഗാനിക് കാര്‍ബണ്‍ %

ഫോസ്ഫറസ് കി.ഗ്രാം/ഹെ

പൊട്ടാസ്യം
കി.ഗ്രാം/ഹെ

അളവ്    

5.8

0.5

0.4

        20

285

തോത്

അമ്ലം*

ക്രമം*

കുറവ്*

കുറവ്

കുറവ്

മധ്യമം    

മധ്യമം

മധ്യമം

മധ്യമം*

 മധ്യമം

ക്ഷാരം

അധികം

കൂടുതല്‍

കൂടുതല്‍

കൂടുതല്‍*

അനുയോജ്യമായ കോളങ്ങളില്‍  * അടയാളം ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

  • മണ്ണില്‍ ലയിച്ചു ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള ലവണങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാന്‍ ശുദ്ധജലം കയറ്റി കഴുകിക്കളയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് 

 

ഉണ്ട് ഇല്ല*

 

  • ഓരോ കൃഷിക്കും താഴെ പറയുന്ന അളവില്‍ ജൈവവളങ്ങളും കുമ്മായവും രാസവളങ്ങളും ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.

കൃഷി

ജൈവവളം (കി.ഗ്രാം)

കുമ്മായം (കി.ഗ്രാം)

പ്രധാനമൂലകങ്ങളുടെ അളവ്

മറ്റുരാസവസ്തുക്കള്‍ MgSo4 (കി.ഗ്രാം)    

യൂണിറ്റ്    

 N കി.ഗ്രാം

P2O5 കി.ഗ്രാം

K2O കി.ഗ്രാം

നെല്ല്

 

 

 

 

 

 

കി.ഗ്രാം

ഒരു ഹെക്ടറിന്

നെല്ല്

 

 

 

 

 

 

"

തെങ്ങ്

50

1.0

0.4

0.2

0.45

0.5

കി.ഗ്രാം ഒരു
 മരത്തിന്

നേന്ത്രവാഴ    

 

 

 

 

 

   

കൃഷിസ്ഥലത്തിന്‍റെ വിസ്തീര്‍ണവും മാര്‍ക്കറ്റില്‍ കിട്ടുന്ന രാസവളത്തിന്‍റെ ഇനവും അനുസരിച്ച് ഓരോ രാസവളവും എത്രവീതം വേണമെന്ന് കണക്കാക്കണം. ഉദാഹരണമായി മേല്‍പ്പറഞ്ഞ തെങ്ങിന്‍ തോപ്പിലേക്ക് ഓരോ മരത്തിനും വേണ്ട രാസവളങ്ങളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നവിധം:

0.4 കി.ഗ്രാം നൈട്രജന്‍ -              0.4 x 5 കി.ഗ്രാം അമോണിയം സള്‍ഫേറ്റ്/0.4 x 2.17 കി.ഗ്രാം യൂറിയ
0.2 കി.ഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ് -      0.2 x 6.25 കി.ഗ്രാം സൂപ്പര്‍ ഫോസ്ഫേറ്റ്/ 0.2 x 5 കി.ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ്
0.45 കി.ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം -        0.45 x 1.67 കി.ഗ്രാം മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്

                                                                                                                                                                                                                                                        ഒപ്പ്

തീയതി:                                                                                                                                                                                                        അസിസ്റ്റന്‍റ് സോയില്‍ കെമിസ്റ്റ്

 

 

 

 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5342664