മണ്ണ് : മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറികള്‍


കേരളത്തിലെ മണ്ണുപരിശോധനാ ലാബറട്ടറികള്‍

 1. സെന്‍ട്രല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, പാറോട്ടുകോണം, നാലാഞ്ചിറ, തിരുവനന്തപുരം 
 2. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, മാമൂട്ടില്‍കടവ്, കാവനാട് പി.ഒ., കൊല്ലം
 3. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, സനാതനപുരം, ആലപ്പുഴ 
 4. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, കടക്കാട്, പന്തളം, പത്തനംതിട്ട
 5. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, കോഴ പി.ഒ., കോട്ടയം
 6. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, അരീക്കുഴ പി.ഒ., തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി
 7. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, വൈറ്റില, എറണാകുളം, കൊച്ചി 
 8. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശൂര്‍ 
 9. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, മേലേപട്ടാമ്പി, പാലക്കാട് 
 10. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, അപ്ഹില്‍സ്, മലപ്പുറം
 11. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, തിക്കൊടി, കോഴിക്കോട്
 12. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, മാനന്തവാടി, വയനാട്
 13. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, കരിമ്പം പി.ഒ., തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂര്‍
 14. മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, സീഡ് ഫാം കോംപ്ലക്സ് (അഗ്രി.) എ.റ്റി.റോഡ്, കാസര്‍കോട്

 

സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറികള്‍

 

1. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, പാറോട്ടുകോണം, നാലാഞ്ചിറ, തിരുവനന്തപുരം
2. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, മാമൂട്ടില്‍കടവ്, കാവനാട് കൊല്ലം
3. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, സനാതനപുരം, ആലപ്പുഴ
4. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശൂര്‍
5. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലാബറട്ടറി, മേലേപട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്
6. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, അപ്ഹില്‍സ്, മലപ്പുറം
7. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, തിക്കൊടി, കോഴിക്കോട്
8. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, കരിമ്പം, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂര്‍
9. മൊബൈല്‍ മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി, കോഴ, കോട്ടയം

 

മറ്റു മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറികള്‍

 

1. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷന്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
2. ഉപാസി റ്റീ അഡ്വൈസറി സര്‍വീസ്, മേപ്പാടി
3. ഉപാസി റ്റീ അഡ്വൈസറി സര്‍വ്വീസ്, മൂന്നാര്‍
4. ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഡമം റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മയിലാടുംപാറ, ഇടുക്കി
5. റബ്ബര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പുതുപ്പള്ളി, കോട്ടയം
6. റബ്ബര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മൊബൈല്‍ യൂണിറ്റ്, കോട്ടയം
7. എഫ്.എ.സി.റ്റി, ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍, കൊച്ചി
8. എഫ്.എ.സി.റ്റി., ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍, കൊച്ചി (മൊബൈല്‍ യൂണിറ്റ്)
9. ഉപാസി റ്റീ റിസര്‍ച്ച് സബ്സ്റ്റേഷന്‍, വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍
10. റേഡിയോ ട്രേസര്‍ ലബോറട്ടറി, അഗ്രി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വെള്ളാനിക്കര, തൃശൂര്‍.
 

karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5342328