ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : കൈയുറ


 

 

കാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കൈപ്പത്തികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സൗന്ദര്യരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് കൈയുറകള്‍ ധരിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലും കനത്തിലുമുള്ള കൈയുറകളുണ്ടെങ്കിലും കൃഷിപ്പണികള്‍ക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ മുട്ടോളമെത്തുന്ന കൈയുറകള്‍ ധരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. റോസ് പോലെ മുള്ളുള്ള ചെടികള്‍ക്കിടയില്‍ ജോലികള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ കൈകള്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതിനും കൈത്തണ്ടയില്‍ വെയിലേല്‍ക്കുന്നതു തടയുന്നതിനും ഇത്തരം കൈയുറകള്‍ക്കു സാധിക്കും. 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466460