ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : മണ്ണിളക്കി


 

തൂമ്പകൊണ്ട് കിളച്ചിളക്കിയ മണ്ണ് കട്ടയുടച്ച് കല്ലും വേരുമൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. തൂമ്പയുടെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ മണ്ണിളക്കിയുടെ കാര്യത്തിലും വലുതും ചെറുതുമായ ഇനങ്ങളുണ്ട്. വലിയ ഇനത്തിലുള്ളവ വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായി വരും. നീളമുള്ള കൈപ്പിടിയുടെ ഒരു അഗ്രത്തില്‍ അകന്ന പല്ലുകളുളള ചീപ്പുപോലെയുള്ള ഭാഗം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വലിയ മണ്ണിളക്കി. ചെറിയ കൈപ്പിടിയും അതിന്‍റെ അഗ്രത്തിലായി മൂന്നോ നാലോ പല്ലുകളുള്ള ഭാഗവുമാണ് ചെറിയ മണ്ണിളക്കിക്കുള്ളത്. ഇതിന് അമ്പതു രൂപയ്ക്കടുത്ത് വിലയാകുമ്പോള്‍ വലിയതിന് ഇരുനൂറു രൂപയ്ക്കു മേല്‍ വിലയാകും. ഇംഗ്ലീഷ് നാമം ഗാര്‍ഡന്‍ റേക്ക്.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3727817