ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : വാട്ടര്‍ നോസില്‍


 

 

നനയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാന ജലവിതരണ കുഴലിനോടോ ടാപ്പിനോടോ ചേര്‍ത്ത് ഇത്തരം നോസിലുകള്‍ ഉറപ്പിച്ച ചെറിയ കുഴലുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചാണ് കൃഷിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗാര്‍ഡന്‍ ഹോസ് എന്നുവിളിക്കുന്ന ഇത്തരം പൈപ്പുകളുടെ ഒരു അഗ്രം ടാപ്പിലും മറ്റേയറ്റം നോസിലിലും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളം ചീറ്റിവീഴുകയോ പൂ പോലെ ചിതറി വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നല്ല നോസിലുകളിലെല്ലാമുണ്ട്. ഇവയുടെ കൈപ്പിടിയോടു ചേര്‍ന്ന് വെള്ളം പൂട്ടുന്നതിനും തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള ഹാന്‍ഡിലുമുണ്ടായിരിക്കും. 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3753954