ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : ഹാന്‍ഡ് സ്പ്രേയര്‍


 

അടുക്കളത്തോട്ടത്തില്‍ ഒരിക്കലും വലിയ സ്പ്രേയറുകള്‍ ആവശ്യമില്ല. ചെടികളുടെ ഇലകളില്‍ ദ്രാവകവളവും ജൈവകീടനാശിനികളുമൊക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സ്പ്രേയറുകള്‍ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. വളരെ ഒതുക്കമുള്ള സ്പ്രേയറുകള്‍ കടകളില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും. മഗ്ഗിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ മിശ്രണം ചെയ്ത വളം അല്ലെങ്കില്‍ കീടനാശിനി ഇത്തരം സ്പ്രേയറിലാക്കി തളിക്കാനെടുക്കാം. 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466089