: കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍


മാതാ ഇന്‍ക്യുബേറ്റര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി

ഇന്‍ക്യുബേറ്റര്‍ (മുട്ടവിരിയിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണം)
മാതാ ഇന്‍ക്യുബേറ്റര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി, കൊല്ലം, ഫോണ്‍: 9446505661

 

മീനച്ചില്‍ ബി ഗാര്‍ഡന്‍, പാലാ

തേനീച്ചപ്പെട്ടി തേനീച്ച കോളനി സ്മോക്കര്‍ എക്സ്ട്രാക്ടര്‍ മീനച്ചില്‍ ബി ഗാര്‍ഡന്‍, പാലാ
ഫോണ്‍: 9447227186


ജാതിക്കായ പരിപ്പ് എടുക്കുന്ന മെഷീന്‍

എറണാകുളം, ഫോണ്‍: 9526323795

 

ഗ്രീന്‍ഗാര്‍ഡ് അഗ്രി ഡ്രയര്‍

ഗ്രീന്‍ഗാര്‍ഡ് അഗ്രി ഡ്രയര്‍, കുട്ടംതടത്തില്‍ കുമളി, ഫോണ്‍: 9400169008


karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3566022