തെങ്ങ് : നിലമൊരുക്കലും നടീലും


 

തെങ്ങ് വളരുന്നതിനാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാരം സ്ഥലവും ലഭിക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് തൈ നടാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നടുന്നതിനുള്ള കുഴികള്‍ എടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് സ്ഥലം നിരപ്പാക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.


ചരിവുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കില്‍ ചരിവിനെതിരെ തട്ടുകളുണ്ടാക്കുകയോ വരമ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോ വേണം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും തൈ നടുന്നതിനു ജലനിരപ്പില്‍നിന്നും ഒരു മീറ്റര്‍ ഉയരം കിട്ടത്തക്കവിധം കൂനകള്‍ കോരണം. തൈകള്‍ വളരുന്നതനുസരിച്ച് മണലും എക്കല്‍മണ്ണും തൈകള്‍ക്കു ചുറ്റുമിട്ട് തറ ഉയര്‍ത്തേണ്ടതാണ്.

 

തൈ നടുന്നതിനുള്ള കുഴിയുടെ വലിപ്പം മണ്ണിന്‍റെ ഇനത്തെയും മണ്ണിനടിയിലുള്ള ജലവിതാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ പശിമരാശി മണ്ണില്‍ ഒരു മീ. വീതം നീളവും വീതിയും താഴ്ചയുമുള്ള കുഴികളാണെടുക്കേണ്ടത്. അടിയില്‍ പാറയോടുകൂടിയ വെട്ടുകല്‍ മണ്ണില്‍ 1.2 മീ. x 1.2 മീ  x 12.മീ. അളവിലുള്ള കുഴികളാണെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ മണല്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ 0.75  x 0.75 x 0.75 മീറ്റര്‍ വീതമാണിത്.

 

ചെങ്കല്‍പ്രദേശങ്ങളില്‍ കുഴിയില്‍ രണ്ടു കി.ഗ്രാം വീതം ഉപ്പിട്ടാല്‍ മണ്ണ് അയഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍, അതു തൈ നടുന്നതിന് ആറു മാസം മുന്‍പെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. തൈ നടുന്നതിനു മുന്‍പ് ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും മുകള്‍മണ്ണും കലര്‍ന്ന മിശ്രിതം കുഴിയുടെ പകുതി ഭാഗം വരെ നിറയ്ക്കണം.

 

മണ്ണിടുന്നതിനു മുന്‍പ് തെങ്ങിന്‍ കുഴിയുടെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായി രണ്ടുവരി ചകിരി മലര്‍ത്തി അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഈര്‍പ്പം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കും. അടുക്കിയ തൊണ്ടിന്‍റെ പുറത്ത് 10 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബി.എച്ച്.സി പൊടി ഇടുന്നത് ചിതല്‍ശല്യം ഒഴിവാക്കുവാന്‍ സഹായിക്കും.

 

നടുന്ന സമയവും നടീലും


കാലവര്‍ഷം തുടങ്ങുന്നതോടെ തൈകള്‍ നടാം. എന്നാല്‍ നനക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഇടവപ്പാതി തുടങ്ങുന്നതിനും ഒരു മാസം മുന്‍പ് തന്നെ തൈ നടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയായാല്‍ തുലാവര്‍ഷത്തിനു മുന്‍പ് ഈ തൈകള്‍ മണ്ണില്‍ പിടിച്ചു കിട്ടും. വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ തുലാവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ തൈകള്‍ നടാന്‍ പാടുള്ളൂ.

 

നേരത്തേ പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ തയാറാക്കിയ കുഴിയുടെ മധ്യത്തില്‍ തൈയുടെ തൊണ്ട് ഇരിക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ ഒരു പിള്ളക്കുഴി എടുത്ത് അതില്‍ തൈ നട്ട് ചുറ്റും ചവിട്ടി ഉറപ്പിക്കുക. തൊണ്ടിന്‍റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മണ്ണിനു മുകളിലായി കാണത്തക്കരീതിയിലായിരിക്കണം തൈ നടേണ്ടത്. കാറ്റിന്‍റെ ശല്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ തൈകള്‍ മറിയാതിരിക്കാന്‍ ഊന്നു കമ്പുകളുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടണം. ചിതല്‍ശല്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കുഴിയില്‍ 10 ശതമാനം വീര്യമുള്ള 50 ഗ്രാം ബി.എച്ച്ലസി. പൊടി വിതറണം.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466535