ദ്രാവകത്തിന്‍റെ അളവുകള്‍


 

മെട്രിക് അളവുകള്‍

 

കപ്പാസിറ്റി


10 മില്ലീലിറ്റര്‍  = 1 സെന്‍റിലിറ്റര്‍ = 0.018 പൈന്‍റ് 
100 സെന്‍റിലിറ്റര്‍  = 1 ലിറ്റര്‍ = 1.76 പൈന്‍റ് 
10 ലിറ്റര്‍ = 1 ഡെക്കാലിറ്റര്‍ = 2.2 ഗ്യാലണ്‍

 

നോണ്‍ മെട്രിക് അളവുകള്‍

 

ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പാസിറ്റി


20 ഫ്ളൂയിഡ് ഔണ്‍സ് = 1 പൈന്‍റ് = 0.568 ലിറ്റര്‍
2 പൈന്‍റ് = 1 ക്വാര്‍ട്ട്  = 1.136 ലിറ്റര്‍
8 പൈന്‍റ് = 1 ഗ്യാലണ്‍ = 4.546 ലിറ്റര്‍

 


karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4393043