ധനസഹായം / വാര്‍ത്തകള്‍


കാര്‍ഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കൃഷി വികസനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു.

ചക്ക ഉല്‍പ്പന്ന നിര്‍മാണ പരിശീലനം

 കാര്‍ഷികരംഗം ഡോട്ട്‌ കോം പരിശീലന വിഭാഗത്തിന്റെ 2017 ജനുവരി മാസത്തെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി രണ്ടാം ശനിയാഴ്‌ചയായ 14-ന്‌ രാവിലെ പത്തിന്‌ നടക്കുന്നു. വിഷയം: തെരഞ്ഞെടുത്ത ചക്ക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം.
സമയം: രാവിലെ പത്തു മുതല്‍ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ
സ്ഥലം: കാര്‍ഷികരംഗം ഡോട്ട്‌ കോം പരിശീ...


കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിലും ഏതിലും പരിശീലനം

കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷിക ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു വിഷയത്തിലും പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ കാര്‍ഷികരംഗം ഡോട്ട്‌കോം തയ്യാര്‍. ഈ പരിപാടിക്ക്‌ സവിശേഷതകളേറെയാണ്‌.

  • ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തില്‍ പരിശീലനം
  • എല്ലാവര്‍ക്കും പരമാവധി പ്രയോജനം കിട്ടുന്നതിനു പ്രത്യേക ശ്രദ്...   1 2   


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3116096