ഓണത്തിന്‌ ഒരു മുറം പച്ചക്കറി

സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്‌ തിരുവോണത്തിന്‌ ജൈവപച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 
ഓണത്തിന്‌ ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന പേരില്‍ വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറികൃഷിക്കു പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കിയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്‌. സംസ്ഥാനത്തെ 63 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനാണ്‌ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്‌. വീട്ടുവളപ്പില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്‌ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും വ്യത്യസ്‌ത ഇനത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ അടങ്ങിയ നാല്‍പതു ലക്ഷം വിത്തുപായ്‌ക്കറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമെ 45 ലക്ഷം പച്ചക്കറി തൈകളും തൈകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച 37000 ഗ്രോബാഗ്‌ യൂണിറ്റുകളും കര്‍ഷകര്‍ക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവ മുഖേന പതിനേഴുലക്ഷം പച്ചക്കറി വിത്തുപായ്‌ക്കറ്റുകളും വിതരണത്തിനു തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്‌. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നല്‍കിയ 75000 ഗ്രോബാഗ്‌ യൂണിറ്റുകളില്‍ തുടര്‍കൃഷി ചെയ്യാന്‍ വിത്ത്‌, തൈകള്‍, മറ്റ്‌ ഉത്‌പാദനോപാധികള്‍ എന്നിവയും വിതരണം ചെയ്യും.


karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3116102