പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : എന്‍റെ വെള്ളരികളില്‍ അടുത്തകാലത്തായി ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന തരം പ്രാണികളുടെ വലിയ ഉപദ്രവമാണ്. പൂര്‍ണ ജൈവരീതിയിലാണ് ഞാന്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിട്ടു നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് ചകിരിച്ചോറും മറ്റും ചേര്‍ത്താണ് കൃഷി. ഇവയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം.

അനില്‍ ശ്രീരംഗം

ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന വെള്ളരികള്‍ക്ക് മത്തന്‍ വണ്ട് (പംകിന്‍ ബീറ്റില്‍) എന്ന കീടത്തിന്‍റെ ഉപദ്രവമാണുള്ളത്. ഇത്തരം വണ്ടുകള്‍ മണ്ണിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. അവിടെ മുട്ടകള്‍ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കള്‍ ചെടിയുടെ വേരുകള്‍ ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് ചെടി വാടിനശിക്കുന്നത്. ഇ. പി. എന്‍. എന്ന മിത്രസൂക്ഷ്മാണു മിശ്രിതം രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെളളത്തില്‍ എന്ന തോതില്‍ കലക്കി ചെടിയുടെ തണ്ടിനോടു ചേര്‍ത്ത് ഒഴിച്ചുകൊടുത്താല്‍ കീടം നശിച്ചുകൊള്ളും. ഇപിഎന്‍ പ്രാദേശികമായി കിട്ടാനില്ലെങ്കില്‍ ബ്യുവേറിയ അല്ലെങ്കില്‍ മെറ്റാറൈസിയം എന്നീ മിത്ര സൂക്ഷ്മാണുമിശ്രിതങ്ങളിലൊന്ന് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ എന്ന തോതില്‍ ലയിപ്പിച്ച് അതിന്‍റെ തെളിയെടുത്ത് ചെടിയുടെ തണ്ടിനോടു ചേര്‍ന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3120732