പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : തക്കാളിയുടെ ഇലകളില്‍ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതു പോലെയുള്ള പാടുകള്‍ കാണപ്പെടുന്നു. എന്താണ്‌ കാരണം, പ്രതിവിധിയെന്ത്‌.

രാജിത്‌ വെളളമുണ്ട

ചിത്രകീടം എന്നു മലയാളത്തില്‍ വിളിക്കുന്ന സെര്‍പ്പന്റയില്‍ ലീഫ്‌ മൈനര്‍ എന്ന കീടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്‌. കീടം ആക്രമിച്ചു പോയ ഭാഗങ്ങളാണ്‌ വരപോലെ കാണുന്നത്‌. ഇതിനെതിരേ വേപ്പ്‌ അധിഷ്‌ഠിത കീടനാശിനികളിലൊന്ന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്‌ ജൈവിക നിയന്ത്രണമാര്‍ഗം. നിംബിസിഡിന്‍, അസിഡിറാക്‌ടിന്‍, വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം എന്നിവയിലൊന്ന്‌ ഉപയോഗിക്കാം.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3124432