പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതു പോലെ കറിവേപ്പിന്‍റെ ഇലയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. എന്താണിതിനു കാരണം. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

Leelamma Iype, Alakkode, Kannur

കറിവേപ്പില്‍ മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. കറികളില്‍ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാല്‍ കറിവേപ്പില്‍ രാസവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്. പകരം വെര്‍ട്ടിസീലിയം എന്ന സൂക്ഷ്മാണൂ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുക. മുപ്പതു ഗ്രാം വെര്‍ട്ടിസീലിയം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ലയിപ്പിച്ച് അതിന്‍റെ തെളിയെടുത്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇലകളുടെ രണ്ടു വശത്തും വീഴുന്നതു പോലെ വൈകുന്നേരം തളിച്ചുകൊടുക്കുക.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3124476