പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : എന്റെ വീടിനോടു ചേര്ന്ന് ഏതാനും ചുവട് കുരുമുളക് ചെടികളുണ്ട്. അവയിലൊന്ന് വളരെചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി. മറ്റ് കൊടികളെയും ഇതു ബാധിക്കുമോ? പരിഹാരം പറയാമോ?

ഷാജഹാന്, മഞ്ചേരി

ചിത്രത്തില് കാണുന്ന കുരുമുളകിന് ദ്രുതവാട്ടം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരവും മാരകവുമായ രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇതിനു പ്രതിവിധിയില്ല. ചെടി പിഴുതെടുത്ത് ചുട്ടുകളയുകയാണ് വേണ്ടത്. മറ്റു ചുവടുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദേശങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. രോഗം ബാധിച്ച ചെടിയുടെ ചുവട്ടില് അല്പം മാറി വൃത്താകൃതിയില് കുമ്മായം വിതറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായി വേണ്ടത്. അമ്ലസ്വഭാവമുള്ള മണ്ണിലാണ് കുമിളിന്റെ വ്യാപനം ഏറ്റവുമധികം നടക്കുന്നത്. കുമ്മായം മണ്ണിന്റെ അമ്ല-ക്ഷാരനില ക്രമീകരിക്കും. മിത്രബാക്ടീരിയയായ സ്യൂഡോമൊണാസ് 30 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര് വെള്ളത്തില് എന്ന തോതില് കലക്കിയത് അടുത്തുള്ള കുരുമുളകുചെടികളുടെ ചുവട്ടിലും രോഗം വന്നവയുടെ ചുവട്ടിലും വൃത്താകൃതിയില് മണ്ണു നനയത്തരീതിയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3120769