പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : എന്‍റെ തെങ്ങിന്‍റെ ഓലയില്‍ അടുത്തകാലത്തായി വെളുത്ത നിറത്തില്‍ നിറയെ പാടുകള്‍ കാണുന്നു. ഇത് ഏതു രോഗമാണെന്നോ അതോ കീടമാണെന്നോ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു പട്ട വെട്ടിയിറക്കി ഓലക്കാലിന്‍റെ പടമെടുത്ത് അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുനോക്കി എനിക്കുള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞുതരണമെന്ന് താല്‍പര്യപ്പെടുന്നു.

കെ. വസുമതി, ഊരകം, തൃശൂര്‍

തെങ്ങിന്‍റെ ഓലയില്‍ കാണുന്നത് സ്പൈറലിങ് വൈറ്റ് ഫ്ളൈ എന്ന കീടമാണ്. അടുത്തകാലത്തായി കേരളത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കീടമാണിത്. ഇതിന്‍റെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നതിന് പുകയിലകഷായവും മിത്രസൂക്ഷ്മാണുവായ വെര്‍ട്ടിസീലിയവും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ പുകയിലകഷായം തെങ്ങോലയില്‍ തളിച്ചുകൊടുക്കുക. കാല്‍ കിലോ പുകയില രണ്ടേകാല്‍ ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ഒരു ദിവസം കുതിര്‍ത്തു സൂക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം പിഴിഞ്ഞ് ചണ്ടി മാറ്റിയശേഷം അതിലേക്ക് അറുപതുഗ്രാം ബാര്‍സോപ്പ് കാല്‍ ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ലയിപ്പിച്ചത് ചേര്‍ത്താണ് പുകയില കഷായം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതില്‍ അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പുകയിലകഷായം പ്രയോഗിച്ചതിന്‍റെ പിറ്റേന്നാണ് വെര്‍ട്ടിസീലിയം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. മുപ്പതു ഗ്രാം വെര്‍ട്ടിസീലിയം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി അതിന്‍റെ തെളിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് അഞ്ചു മില്ലിലിറ്റര്‍ ആവണക്കെണ്ണയും പത്തുഗ്രാം ശര്‍ക്കരയും ചേര്‍ത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ തളിച്ചുകൊടുക്കുക.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3124214