പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : എന്‍റെ സുഹൃത്തിന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോയപ്പോള്‍ കണ്ട മുളകാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഇത് ഏതിനമാണ്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വളര്‍ത്തിയാല്‍ ആദായക്ഷമമാകുമോ.

ജി. സക്കറിയ, കോട്ടയം

എണ്ണമറ്റ മുളകിനങ്ങളുടെ നാടാണ് കേരളം. ചെറുതും വലുതുമായി നിരവധി മുളകിനങ്ങളാണ് ഓരോനാട്ടിലും കാണാനുള്ളത്. ഇതിനു കാരണം മുളകു കൃഷിയില്‍ സംഭവിക്കുന്ന വര്‍ഗസങ്കരണമാണ്. ഏറ്റവും ശുദ്ധജനുസുകള്‍ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് രണ്ടിനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ എഴുനൂറുമീറ്ററെങ്കിലും അകലം സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്. ഇതു പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്നതിനാല്‍ വര്‍ഗസങ്കരണം സംഭവിക്കുകയും പുതിയഇനങ്ങളെന്ന് തോന്നിക്കുന്നവ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതിന് പ്രാദേശികമായി നെയ്മുളകെന്നു വിളിക്കുന്ന ഇനത്തോടാണ് രൂപസാദൃശ്യമുള്ളത്. നെയ്മുളക് എരിവു കുറഞ്ഞയിനമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിക്ക് നല്ലതല്ല.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3124436