പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : പയറില്‍ കടുത്ത ചാഴിശല്യമാണ്. എന്തു പരിഹാരമാണുള്ളത്. മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഫാ. സിബി, പാലമ്പ്ര

പയറിലെ ചാഴിക്കെതിരേ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി അടുത്തകാലത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡാണ്. ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവവളങ്ങളിലൊന്നുമാണ്. അതിനാല്‍ ചാഴിശല്യം ഒഴിവാകുന്നതിനൊപ്പം പയറിന് നല്ല വളര്‍ച്ചയും കിട്ടും. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു കിലോ പച്ചമത്തി (ചാള), ഒരു കിലോ കറുത്ത ശര്‍ക്കര എന്നിവയാണിതിനു വേണ്ടത്. വെല്ലം എന്നു വിളിക്കുന്ന വെളുത്ത ശര്‍ക്കര പാടില്ല. സംരക്ഷകരാസവസ്തുക്കള്‍ ചേരാത്ത നാടന്‍ മത്തിയാണ് വേണ്ടത്. മത്തി ചെറുതായി നുറുക്കിയതും ചീകിയ ശര്‍ക്കരയും കൂടി ഒരു പാത്രത്തില്‍ അടച്ച് പതിനഞ്ചു ദിവസം സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും പാത്രം നന്നായി കുലുക്കിക്കൊടുക്കണം. പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പാത്രം തുറന്ന് മത്തിയും ശര്‍ക്കരയും ലയിച്ചു ചേര്‍ന്ന ദ്രാവകം അരിച്ചെടുത്ത് അഞ്ചു മില്ലിലിറ്റര്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ ശുദ്ധമായ പച്ചവെള്ളത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു നേര്‍പ്പിച്ച് പയറില്‍ തളിച്ചുകൊടുക്കുക. നല്ല ഫലം കിട്ടും.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3124445