പൂന്തോട്ടം   1 2   

ബൊഗെയിന്‍വില്ല

ഭൂമി വരണ്ടുണങ്ങുന്ന കടുത്ത വേനല്‍ച്ചൂടില്‍ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കം ഉദ്യാനസസ്യങ്ങളില്‍ മുന്‍നിരയിലാണ് ബൊഗെയിന്‍വില്ല. ഇലകള്‍ ഒട്ടുമേ ഇല്ലാതെ ശിഖരങ്ങള്‍ പൂങ്കുലകളായി മാറി അവയില്‍ പൂക്കള്‍ നിറയുന്നതു വേറിട്ട കാഴ്ചതന്നെ. 'കടലാസു' പുഷ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഈ അലങ്കാരച്ചെടിയുടെ ചു...

karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3396207