ജലസേചനം : പാനീയവിളകള്‍


 

കൊക്കോ

 

കേരളത്തില്‍ പൊതുവേ എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളയാണ് കൊക്കോ. അഞ്ചു ദിവസം ഇടവേളയില്‍ ചെടിയൊന്നിന് ഏകദേശം 100 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാം. വേനല്‍ക്കാലത്ത് നന നല്കുന്നതുകൊണ്ട് വിളവില്‍ വര്‍ധനയുണ്ടാകുന്ന വിളയാണ് കൊക്കോ.

 

കാപ്പി

 

സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ ജലസേചനരീതിയാണ് കാപ്പിയില്‍ അഭികാമ്യം. നവംബര്‍ മുതല്‍ ജനുവരി വരെ മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിര്‍ത്താനാണ് നനകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെ പുഷ്പിക്കല്‍, കായ്പിടുത്തം എന്നിവയ്ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ ജലസേചനത്തിലൂടെ നല്‍കുന്നത്. തലേ ദിവസത്തെ ബാഷ്പീകരണ ജലനഷ്ടമാണ് പിറ്റേദിവസം സ്പ്രിംഗ്ളറിലൂടെ നല്‍കുന്നത്.
 

തേയില

 

തേയിലയിലും സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ ജലസേചന രീതിയാണ് നടത്തുന്നത്. വേനല്‍ മാസങ്ങളില്‍ തലേ ദിവസത്തെ ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം പിറ്റേ ദിവസം സ്പ്രേ മാതിരി ചെടികള്‍ക്ക് മുകളിലൂടെ നല്‍കുന്നു.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466357