ജൈവവളങ്ങള്‍ : വെര്‍മിടോയിലറ്റ്


ഇതില്‍ മണ്ണിരകളെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യമലം കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാം. മനുഷ്യനു ഹാനികരമായ യാതൊന്നും ഈ കമ്പോസ്റ്റില്‍ കാണുകയില്ല. അമേരിക്കന്‍ പരിസ്ഥിതി സമിതി ഈ കമ്പോസ്റ്റ് കൃഷിക്കു ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഇത് വ്യാപകമായി കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വെര്‍മിടോയിലറ്റില്‍ ജലം വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. ഒരു മനുഷ്യനില്‍നിന്ന് വര്‍ഷംതോറും 12-15 കി.ഗ്രാം കമ്പോസ്റ്റ് ലഭിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളില്‍ നാലൊന്നില്‍ ഭാഗം ഇപ്രകാരം കമ്പോസ്റ്റ് നിര്‍മാണം നടത്തിയാല്‍ നമ്മുടെ ജൈവവളത്തിന്‍റെ അളവ് വളരെയധികം കൂട്ടാന്‍ കഴിയും.


karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466056