പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : Thakkaliyude elakal churundu pokunthu enthu kondanu.. ithinu enthanu cheyuka..

Reenu Eldhose

കോപ്പർ ഓക്‌സി ക്ലോറൈഡ് എന്ന കുമിൾനാശിനി ഒരു ഗ്രാം, ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രൈ ചെയ്യുക


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4392771